Koha som bibliotekssystem

Bibliotek som vill migrera till Koha!


Kreablo började undersöka bibliotekssystemmarknaden 2015 och såg potentialen och intresset för Koha. Under 2016 hade vi avslutat vår första migrering av Koha och hann göra några till innan vi år 2017 blev kontaktade av imCode som ville samarbeta kring Koha. Inom ramen för vårt samarbete Koha Sverige så har vi tillsammans migrerat till exempel Bibliotek Mellansjö bestående av åtta kommuner och snart Region Västmanland bestående av tio kommuner. Vi har också migrerat flera specialbibliotek och skolbibliotek samt har ett högskolebibliotek på gång.

Läs mer om hur Kreablo migrerade Arkitektur- och designcentrum från Libra till Koha och hur vi införde Koha till Stockholms konstnärliga högskola. Läs mer om Kreablos och imCodes gemensamma projekt på Koha Sverige.

Koha_logo_sv.png
Koha är ett bibliotekssystem publicerat under en öppen licens och där utvecklingsarbetet drivs fram av en stor global nätgemenskap (Officiell hemsida: koha-community.org).

 • Systemet finns installerat på fler än 4000 bibliotek (libraries.org; karta över installationer). 
 • Det finns ca 60 leverantörer1.
 • Det finns ett hundratal utvecklare och systemet förbättras kontinuerligt. Varje månad släpps buggfixar och var sjätte månad tillkommer nya funktioner. För att förstå storleksordningen av det utvecklingsarbete som läggs på systemet:  Under mindre än sex månader har nätgemenskapen lagt mer än 80 arbetsmånaders utveckling på nya funktioner2.

Funktioner

 • Koha är ett webbaserat verksamhetssystem för bibliotek som kan hantera en mängd administrativa processer vanliga på moderna bibliotek såsom katalogisering, auktoritetshantering, hantering av periodika, cirkulation, förvärv, rapportering mm. Det finns ett administrativt gränssnitt för personalen och en OPAC3 som kan göras tillgänglig för vanliga användare / låntagare. Läs mer om Kohas funktioner.
 • Stöd för branschstandarder4 såsom Z39.50, SRU och SIP2;
 • XML-taggad lagring av marc-poster ger snabb tillgång till data;
 • Systemet är redo för RDA.5;

Nyttan

 • Flexibelt. Utvecklat av många olika bibliotek för många olika bibliotek! Verka i Kohas utvecklingscommunity för att påverka den framtida utvecklingen!
 • Beprövat. Dela erfarenheter med andra i den stora användarbasen!
 • Leverantörsoberoende. Byt leverantör utan att byta system! Eller förvalta systemet på egen hand!
 • Kostnadseffektivt. Dela på utvecklingskostnader! 
 • Ger arbetsro och förutsägbarhet: "Vi får behålla Koha så länge vi vill eftersom Koha är öppen programvara. När det är dags att göra en ny upphandling så räcker det att vi upphandlar konsulter för drift, support och utveckling. Vi behöver inte upphandla nytt bibliotekssystem om det inte är så att vi själva väljer det. Byte av system kostar oerhört mycket resurser, inte minst mänskliga insatser. Nu kan vi ostört jobba på utan att tänka på systembyte."

Demo

Kreablo har satt upp en svensk demo av Koha tillhandahållen av Kreablo i samverkan med ImCode där du gärna får pröva dig fram! 

Testplan vid migrering till Koha

Konverteringen från det gamla bibliotekssystemet till Koha måste testas grundligt. Testplanen vid migrering till Koha beskriver vad ni som bibliotek gör och vad vi som leverantör gör!

Koha i Sverige

Koha har de senaste åren i stor utsträckning lokaliserats till svenska förhållanden och till exempel översatts6. Mycket av utvecklingen har finansierats av Kungliga biblioteket och drivits på av Region Halland.

I Sverige finns det idag folkbibliotek, universitetsbibliotek, specialbibliotek, sjukhusbibliotek och skolbibliotek som använder Koha:

Karta.

Kompletterande tjänster

Källor och fotnoter

 1. ^ https://koha-community.org/support/paid-support/
 2. ^ Siffrorna är hämtade från http://dashboard.koha-community.org/ under mars 2016. Inför release 3.24 har mer än 14.000 arbetstimmar lagts. 14.000 h delat med 167 h per månad blir mer än 80 arbetsmånader.
 3. ^
 4. ^ https://wiki.koha-community.org/wiki/APIs_and_protocols_supported_by_Koha
 5. ^
 6. ^ Observera att översättningar är en färskvara. Med nya versioner av Koha kommer översättningarna att behöva kompletteras. Det är emellertid ett mindre omfattande arbete nu när lejonparten är översatt.

kontakt.png

EUlogo_v_bl.jpg