Stockholms konstnärliga högskola inför Koha som bibliotekssystem

Biblioteket vid Stockholms konstnärliga högskola (SKH) har infört bibliotekssystemet Koha. Införandet av systemet (som dock ännu inte tagits i bruk) ägde rum i maj 2017 och utfördes av Kreablo som även står för förvaltningen.

Koha kommer att användas för cirkulation, hantering av låntagare och katalog medan Libris används som lokal OPAC. Katalogiseringen görs i Voyager (Libris) och de bibliografiska posterna hämtas regelbundet in till Koha. För att underlätta inloggning tillåter systemet såväl federerad inloggning (via SAML och LDAP) som lokal inloggning. När filialerna är obemannade har studenter och anställda möjlighet till självlån.

Vad säger Lena Nettelbladt - systembibliotekarie vid Stockholms konstnärliga högskola (SKH) - om det nya bibliotekssystemet?

Vad kännetecknar Stockholms konstnärliga högskolas bibliotek?

SKHs bibliotek är ett litet högskolebibliotek med fyra filialer: Dans- och cirkushögskolan,
Stockholms dramatiska högskola, Operahögskolan och Biblioteket för konstnärlig forskning.
Vi hanterar ca 20 000 exemplar och gör ca 3 500 utlån per år. Biblioteket används främst av våra lärare, forskare och studenter men är även öppet för allmänheten.

Varför valde SKH Koha som bibliotekssystem?

Våra bibliotek behövde ersätta manuell hantering av cirkulation, kravhantering och statistik. Avgörande för vårt val av Koha var att systemet fungerar bra med Libris som lokal opac. En fördel är också att det verkar flexibelt och bygger på öppen programvara. Andra svenska bibliotek som redan infört Koha var nöjda. Det finns en användargrupp för Koha-bibliotek i Sverige där vi kan få extra stöd och hjälp. 

Vilka förberedelser gjorde ni inför bytet?

Vi tittade på några olika system, gick på visningar, gjorde studiebesök, läste på och ställde många frågor till kollegor.

Utifrån SKHs synvinkel, hur gick införandet till?

Implementeringen har gått smidigt även om det egentligen inte är avslutat ännu. Kreablo har gjort sin del så långt dom kunnat men vi har en del internt jobb kvar innan systemet kan tas i bruk. Allt material behöver streckkodas och en del material behöver även katalogiseras i Libris.. 

Är ni nöjda med systemet?

Hittills är vi mycket nöjda, men som sagt - vi har ännu inte riktigt kommit igång. 

Hur har Kreablo skött sig? Vad tycker du kännetecknar Kreablos leveranser?

Kreablo har skött sig bra. De har varit förstående för vår okunskap att arbeta med moderna bibliotekssystem och hjälpt oss. Vi rekommenderar gärna Kreablo till andra bibliotek som behöver hjälp med att införa Koha. 

Läs mer om Koha som bibliotekssystem och se vilka svenska bibliotek som använder systemet.

Hej kontakta oss.svg

E-post: info@kreablo.se
Telefon: 073 847 92 64
Fler kontaktuppgifter