Testplan vid migrering till Koha

Kreablo levererar Koha som bibliotekssystem. Under en migrering till Koha konverteras det gamla bibliotekssystemets databas och importeras till Koha. För att kolla så att allt funkar som det ska och justera importskriptet måste Koha testas tillsammans med sitt importerade data: 

Vad ska biblioteket testa vid skarpt byte av biblioteksdatasystem?

Testa först alla basfunktioner så att de fungerade som de ska:

 • Skapa låntagare, redigera låntagare.
 • Låna ut och återlämna media.
 • Söka i katalogen (detta ger i sin tur upphov till att många ”fel” hittas när det kommer till exemplarkategorier och dylikt).
 • Logga in, kolla av och söka i OPAC.

När de grundläggande funktionerna är avbockade, gå vidare till en mer detaljerad kontroll:

 • Kontrollera att standardutrustning, scanners, kvittoskrivare och dylikt fungerar. (Här kan krävas att IT blir involverat för att få defaultinställningar på kvittoskrivare t.ex.)
 • Kontrollera utlåningsautomater samt RFID. (Här krävs inkoppling av extern leverantör t.ex. bibliotheca/pvsupa samt samordning med IT och leverantören.
 • Jämför media med gamla bibliotekssystemets databas: Hur mycket media har vi i den gamla databasen? (36344) Hur mycket har vi i Koha? (36344) Bra det stämmer. Följdfråga, har det hamnat rätt? (Jämför sökningar på olika kategorier utdraget från det gamla bibliotekssystemet dagen innan) Barnmedia i gamla bibliotekssystemet (14539) Sökningar för att få fram barnmedia i Koha (8346) För att sedan härleda var det har blivit fel och meddela leverantör om rättning med korrekt söksträng. Upprepa detta för alla exemplarkategorier som anses relevanta.
 • Kolla av periodikamodulen, har alla tidskrifter kommit med? Prenumerationer? Är det något som ser väldigt fel ut?
 • Kontrollera reservationer, har de kommit med? Fångas de upp vid återlämning? Skrivs de ut korrekt?
 • Kontrollera så många meddelanden som möjligt. Skrivs kvitton ut som de ska? Hur ser meddelanden ut?
 • Har fjärrlån kommit med? Rätt kategori osv?
 • Stickprovskontrollera låntagare så att allt ser rätt ut. Att de hör till rätt kategori, adresser, telefonnummer, personnummer osv har hamnat rätt.
 • Fungerar import av poster?
 • Ändring av uppgifter och ompekning av bibliotekets webbsida från andra webbsidor (t ex kommunens - kan krävas hjälp från IT).
 • Stickprov på utlån, har alla lån följt med? Kolla olika kategorier där du vet att lån finns.

Slutligen, gör även en kontroll enligt Kohas implementeringschecklista

 • Testa migrerad data för att säkerställa att allt är korrekt. Saker som bör testas inkluderar:
  • Kontrollera några titlar med diakritiska tecken och se till att de överförts korrekt.
  • Kontrollera titlar i en serie och se till att serieinformationen överförts korrekt.
  • Kontrollera att låntagarinformationen visas i rätt fält.
  • Om du migrerade data för periodika söker du efter de posterna i katalogen och bekräftar att de ser bra ut.
  • Om du migrerade data för periodika söker du efter de posterna i periodikamodulen och bekräftar att de ser bra ut.
  • Kontrollera marc-poster för att säkerställa att olika objekt katalogiserats korrekt
  • Kontrollera katalogprocessen för att se om alla nödvändiga fält finns tillgängliga
  • Om böter migrerades kontrollerar du om de tillämpas korrekt
  • Om reservationer migrerades kontrollerar du att de är korrekta i katalogen och låntagarregistret

Test av belastning, stresstålighet och säkerhet utförs av Kreablo

BELASTNING

 • Automatiserat test som emulerar besökare och bibliotekarier.
 • Mätning av svarstider vid ökad belastning.
 • Kontroll att sidorna fungerar.
 • Verktyg: Perl, WWW::Mechanize

STRESSTÅLIGHET

 • Användning av benchmarking-verktyg mot tunga sidor i opac:en.
  (Intra-delen behöver ej vara exponerad för eventuella attacker.)
 • Vid vilken belastning blir svarstiderna oacceptabla.
 • Verktyg: ab, httperf

SÄKERHET

 • Automatiserat Manuellt test för redigera objekt utan att ha behörighet
 • Kontrollera att redigeringarna misslyckas.
 • Testa komma åt intra-delen från ej godkänt nätverk.
 • Åtkomst skall blockeras.
 • Verktyg: curl eller WWW::Mechanize

Är rättigheter uppsatta som avsett? Låntagare ska t ex inte kunna logga in på personalgränssnittet.

Hej kontakta oss.svg

E-post: info@kreablo.se
Telefon: 073 847 92 64
Fler kontaktuppgifter