Investeringsbidrag

Kreablo har erhållit investeringsbidrag från EU:s regionala fond kopplat till prioriterat område "5.1 Fler och växande företag" i den regionala utvecklingsstrategin för Västerbottens län. En del av detta investeringsbidrag (30%) går till utrustning som höjer kvaliteten vid distansmöten (läs mer om hur Kreablo satsar på digitala möten). Resten av bidraget går till marknadsföring och inköp av konsulttjänster. Investeringen får påbörjas tidigast 2016-10-06 och ska ha slutredovisats senast 2018-10-31.

EUlogo_v_bl.jpg

kontakt.png

EUlogo_v_bl.jpg