Kreablo satsar på digitala möten

Vi på Kreablo anser att miljö- och klimatfrågor är en ödesfråga för mänskligheten och strävar därför efter att hushålla väl med energi och material. Fysiskt befinner vi oss rätt långt upp i norr, närmare bestämt i Skellefteå. De flesta av våra kunder finns emellertid på annat håll. Vår policy är därför att i första hand uppmuntra och föreslå digitala möten snarare än att vi besöker kund. I den mån vi ändå genomför resor inom Sverige är det tåg och inte flyg som gäller för längre resor. Detta trots att totalkostnaden för resa och restid skulle bli lägre med flyg. Extrakostnaden sponsras av Kreablo. Kreablo inväntar otåligt att riksdagen ser till att flyget får bära sina egna kostnader och beskattas som den klimathotande verksamhet flygande faktiskt är. Vi på Kreablo inser emellertid att flygande har en viss roll att fylla i samhället men inte alls nära dagens omfattning. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Train_Austria.svg/240px-Train_Austria.svg.png

Tillbaks till start

kontakt.png

EUlogo_v_bl.jpg