Kreablo AB

Våra tjänster

Kreablo AB är ett IT-konsultföretag. Kontakta oss om du vill arbeta smartare med IT!

 • Vi utvecklar, anpassar, underhåller och förvaltar. 
 • Vi hanterar, behandlar och strukturerar stora mängder data. 
 • Vi analyserar, utreder, processkartlägger, kravspecificerar, projektleder

Vår nisch är beslutsstöd och kunskapsstöd, manualer och dokumentation men vi erbjuder även IT-utveckling inom andra områden. 

Vi tror på att samråda, lyssna och att ständigt förbättra oss.

Vilka vi är

Utvalda projekt – så här har vi hjälpt andra

tlv_10_graders_urklipp_467x156.png

Kund: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) – en svensk statlig myndighet. 

Uppdrag: Utveckling och förvaltning av ett beslutsstöd för tandvårdsersättning. Närmare bestämt gäller Kreablos ansvar den tekniska plattformen. 

URL: kusp.tlv.se

Användare: Tandvården i Sverige, Försäkringskassan och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. 

Omdöme: ”TLV har anlitat Kreablo för ett webbaserat kunskapsstöd som är utvecklat på den tekniska plattformen Xwiki. Samarbetet har fungerat väl och vi är mycket nöjda med resultatet. Vi kan rekommendera Kreablo!”
Christian Ahlin, dåvarande CIO, TLV

Läs mer: Beslutsstöd till tandvården – historien om ett myndighetssystems tillblivelse

Akvo_-10_grader_467x156_.png

Kund: Akvo – en internationell stiftelse som förser regeringar, företag, stiftelser, NGO:s och andra verksamheter med digital och öppen infrastruktur som underlättar deras arbete i fattigdomsbekämpning. Akvos huvudkontor ligger i Nederländerna medan medarbetarna befinner sig i 13 länder på fem kontinenter. Akvos verktyg är öppen programvara och används av hundratals organisationer runt om i världen inom områden så som vatten, sanitet, hälsa, utbildning, jordbruk, miljövård och ekonomisk utveckling.

Uppdrag: Kreablo utvecklar och förvaltar Akvopedia - en fri kunskapsbank om vatten och sanitetsfrågor. Akvopedia syftar till att ge en grundlig introduktion till vatten- och sanitetsteknik, finansiering och processer som krävs för att implementera och underhålla projekt inom vatten och sanitet. 

URL: http://akvopedia.org/wiki/Main_Page

Omdöme: 

 • Kreablo är stolta över att vara med i Akvos "Extended team": http://akvo.org/about-us/team/ 
 • "Now I’ve found some time to take a look at the plugin. Overall it looks great, and your coding is sooo much nicer than the previous instance!"

Läs mer: 

Wikifarmen_10_grader_urklipp_467x156.png

Kund: Folkhögskolornas serviceorganisation driver Folkbildningsnätet som förser landets folkhögskolor och studieförbund med digitala resurser.

Uppdrag: Kreablo utvecklar och förvaltar Folkbildningsnätets Wikifarm. URL: https://wiki.folkbildning.net/

Läs mer: http://www.reflex.folkbildning.net/index.php/2012/09/19/en-wikifarm-for-folkbildningen/

Omdöme:

 • "Vi har mött en mycket hög spetskompetens inom området wikis och bemötandet i processen har kännts trygg, trevlig, målorienterad och tillmötesgående."
 • "Stor lyhördhet, kunskap och engagemang med snabba och hållbara och lösningar på lång sikt."
 • "Konstruktiv och kreativ förmåga att möta våra behov med välbeprövad och öppen källkod."

Jörgen Qvartsenklint, Projektledare Folkbildningsrådets Wikisatsning 2013

Region_Västerbotten_samarbeta_10_graders_urklipp_467x156.png

Kund: Region Västerbotten är ett kommunalt samverkansorgan som har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län.

Uppdrag: Utveckling av integration för autenticering mot skolfederationen och association av befintliga konton med nya skolfederativa konton. (Extension för SAML-inloggning för Moodle och Magento + PHP-komponent för kontoassociation).     

URL: 

Omdöme:

 • Vad tycker du kännetecknar Kreablos leveranser?
  • Lyhörda, noggranna och kunniga. 
 • Något annat som du skulle vilja lyfta fram?
  • Bra kontakter och uppföljning. Jobbar snabbt och noggrannt. Mycket nöjd med både arbete de utför och kommunikationen kring det. Arbetar gärna med dem igen.

Mats Johansson, IT- och webbutvecklare för MediaCenter, Region Västerbotten

        

Investeringsbidrag från EU

Kreablo har erhållit investeringsbidrag från EU:s regionala fond kopplat till prioriterat område "5.1 Fler och växande företag" i den regionala utvecklingsstrategin för Västerbottens län. En del av detta investeringsbidrag (30%) går till utrustning som höjer kvaliteten vid distansmöten (läs mer om hur Kreablo satsar på digitala möten). Resten av bidraget går till marknadsföring och inköp av konsulttjänster. Investeringen får påbörjas tidigast 2016-10-06 och ska ha slutredovisats senast 2018-10-31.

EUlogo_v_bl.jpg

Antispam

Created by Anna Bauer on 2019-02-12