Tandpriskollen bakom kulisserna

Tandpriskollen är en tjänst som ska hjälpa den som söker tandvård att jämföra tandvårdsmottagningarnas priser. Tjänsten lanserades den 3 februari 2020.

Den här texten är ett försök till att beskriva två saker:

 1. Vad har Kreablo gjort rent tekniskt för att förverkliga Tandpriskollen utifrån Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets regeringsuppdrag?
 2. Vad har Kreablos insats för den tekniska utvecklingen av sajten kostat? Dels i kronor och ören och dels i relation till hela projektets kostnad och dels jämfört med andra svenska myndigheters strategiska IT-projekt?

Kalkering av Tandpriskollen.svgVägen till Tandpriskollen har inte varit så rak. Två gånger har projektet kört i diket.1 Den tredje gången gav regeringen ansvaret för utvecklingen av tjänsten till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) som i sin tur anlitade oss2 - Kreablo - som tekniskt ansvariga för utveckling av tjänsten. Vi har också haft god nytta av inUse som har gjort den huvudsakliga interaktionsdesignen.

Vad är då Tandpriskollen för sajt och hur gick det till att bygga den?

En utmaning har varit att bygga en sajt som både är enkel att använda för allmänheten men som även är enkel för tandvårdsmottagningarna. Den här gången valdes en lösning som drog nytta av de prisuppgifter för utförd tandvård som tandvårdsmottagningar under alla omständigheter är skyldiga att rapportera till Försäkringskassan. Detta för att kunna ta del av det statliga tandvårdsstödet. Det existerade alltså redan en datakälla med aktuell info om vad tandvårdsbesökare faktiskt betalar. En annan relevant datakälla för tjänsten är TLV:s referenspriser3. Nu behövde dessa datakällor kombineras och tillgängliggöras på ett attraktivt sätt i enlighet med regeringens uppdrag4.

"Byggställningen" (ramverket) för Tandpriskollen är den öppna javabaserade programvaran XWiki som har funnits sedan 2003. Det släpps för närvarande 2-3 releaser med förbättringar per månad5. Redan 2014 lät TLV kvalitetsgranska XWiki som med råge passerade nålsögat och bedömdes lämpa sig väl för projekt både nu och i framtiden. XWiki vilar tungt även på andra projekt med öppen källkod6. För - varför uppfinna hjulet på nytt?

Utifrån ramverket XWiki byggde vår konsult Andreas ett API för automatisk uppladdning av nya prisuppgifter, såväl från Försäkringskassan som från TLV. Databasen anpassades. Vyer för besökare, mottagningar, resultat och infosidor utvecklades i nära samarbete med tidigare nämnda interaktionsdesigners. Kartfunktionalitet från Google Maps integrerades. Olika typer av väljare och sorteringar behövde göras för att hantera uppgifter om priser på cirka 200 så kallade tandvårdsåtgärder från över 3 000 mottagningar i Sverige. Det har handlat om åtgärdsväljare, kommunväljare, behandlingspaketväljare, filtrering och sorteringsval med mera. Layouten ska vara responsiv och passa såväl mobil respektive dator. För att maxa tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning (vilket gynnar alla användare) har sajten anpassats till att följa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Sökresultat har optimerats och så vidare. Sajten har slutligen prestandaoptimerats och säkerhetsgranskats.

Tandpriskollens utformning har inte varit ristad i sten från början utan delvis förändrats under resans gång. Vidareutveckling för att även kunna jämföra kvalitetsaspekter lär komma i framtiden. Sammantaget är vi stolta över att ha levererat en funktionell och kvalitativ tjänst i öppen programvara till allmänheten.

Vad har då Kreablos insats kostat? Jo, ca 2,6 miljoner SEK under ca 3,5 år. Vad ska vi då ställa denna kostnad i relation till?

 • Vi skulle kunna jämföra den med hela TLV:s kostnad för projektet på 8,4 miljoner SEK.7
 • Vi skulle också kunna jämföra kostnaden med medianbudgeten på 12,3 miljoner SEK för ett strategisk IT-projekt bland svenska myndigheter.8
 • Vi skulle slutligen kunna jämföra den med vad som totalt har satsats för att få prisjämförelsetjänsten till stånd under de 13 år som försök har gjorts, nämligen 60 miljoner SEK.9

Kreablos insats motsvarar då 31%, 21% respektive 4% av dessa kostnader. Vi skulle vilja påstå att det är prisvärt att anlita oss! Eller vad säger du?

kontakta oss knapp.svg

Läs gärna mer om vårt första uppdrag för TLV där vi ordnade den tekniska biten bakom KUSP - det kunskapsstöd som sparar tid, energi och pengar åt hela tandvården i Sverige, TLV och Försäkringskassan.


 1. ^ Notan för att jämföra tandvård: 60 miljoner, Expressen 2020-11-21
 2. ^ Vi anlitades via upphandling genom TLV:s dåvarande ramavtalsleverantör.
 3. ^ TLV:s referenspris är ett slags normalpris baserat på hur lång tid en behandling brukar ta och hur mycket standardmaterialet kostar.
 4. ^ 

  "Myndigheten ska säkerställa en konkurrensneutral och icke-diskriminerande webbaserad prisjämförelsetjänst som ökar möjligheten för allmänheten att få en bild av prisnivån för olika ersättningsberättigande åtgärder och som möjliggör jämförelser mellan olika vårdgivare. Informationen ska vara lättillgänglig och lättbegriplig. Vidare ska prisjämförelsetjänsten finnas tillgänglig på en webbplats där information om och jämförelser av andra hälso- och sjukvårdstjänster presenteras. Tjänsten ska vara objektiv och fri från kommersiella intressen. Prisjämförelsetjänsten ska vara utformad på ett sådant sätt att såväl offentliga som privata tandvårdsgivare kan ansluta sig till tjänsten."

  Hämtat från avsnitt "1.1 Uppdrag enligt regeringsuppdrag" i rapporten "Uppdrag att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård"

  Regeringsuppdraget har emellertid förändrats något efter de två tidigare mindre lyckade försöken och efter att TLV fick ansvar för att genomföra uppdraget. Till exempel ska inte Tandpriskollen längre leva på "en webbplats där information om och jämförelser av andra hälso- och sjukvårdstjänster presenteras". 

 5. ^ https://www.xwiki.org/xwiki/bin/view/Blog/Releases
 6. ^ XWiki använder i stor utsträckning till exempel på Groovy, Hibernate, Lucene och Velocity.
 7. ^ Siffran 8,4 miljoner har sitt ursprung i Expressens artikel, se not 1. 2 630 000 / 8 400 000 motsvarar 31%
 8. ^ 

  I avsnitt 2.3.4 "Projektens budget och kostnader" i rapporten Myndigheters strategiska it-projekt, it-kostnader och mognad DIGG:s återrapportering på uppgifter insamlade av ESV framgår följande:

  "Cirka 95 procent av de strategiska it-projekten har i denna undersökning redovisat projektbudget. Totalt sett är budgeten för projekten 9,4 miljarder kronor. Medelvärdet för projektens budget är 58,3 miljoner kronor, medan medianbudgeten är 12,3 miljoner kronor."

  I avsnitt 2.2 "Population/deltagande myndigheter/insamlat underlag" framgår följande: "I det insamlade underlaget har de deltagande myndigheterna rapporterat in 67 nya projekt. Av de projekt som rapporterades in år 2017 pågick fortfarande 115 projekt vid tidpunkten för insamling, och 99 projekt rapporterades in som avslutade. Rapporten omfattar således 182 pågående strategiska projekt."

  Se även: Långa projekt och ökade it-kostnader hos myndigheter

 9. ^ Siffran 60 miljoner har sitt ursprung i Expressens artikel, se not 1: 2 630 000 / 60 000 000 motsvarar 4%

Hej kontakta oss.svg

E-post: info@kreablo.se
Telefon: 073 847 92 64
Fler kontaktuppgifter