Kan jag få tillgång till en test- eller demonstrationssajt?

Fråga: Jag stöter ofta på verksamheter/grupper/projekt som skulle ha nytta av en wiki/samarbetsplattform och vill därför vara Kreablos partner.

Jag skulle vilja förbereda en demonstrationssajt för en grupp potentiella användare och på så sätt visa på sajtens nytta för gruppsamarbetet. Kan jag få tillgång till en tom demonstrationssajt för att förbereda den för en potentiell kund?

Svar: Vi samarbetar gärna om du har ett gott förslag som passar både dig och Kreablo.

Vi kan ställa upp med en demonstrationssajt/testsajt under en begränsad tid. I så fall gäller att:

  1. Kreablo har full frihet att ta bort wikin och dess innehåll när som helst och utan några förbehåll.
    2. Wikin bör inom rimlig framtid förverkliga sin potential och omvandlas till en permanent wiki med finansiering.