Installation av Exo samt plugins

Jag installerade i en tom databas, dvs jag använde inte den befintliga 'plf'.  Det går dock att använda denna om man bara ändrar i konfigurationsfilen.

Jag installerade Chat-pluginen, OAuth-pluginen (Google-login) och konfigurerade cloud-storage.  Jag lade också till Svenska som språk.

Jag gjorde en ordentlig installation:

- Uppgraderade till Ubuntu 16.04
 - Bygge av tomcat-standalone 5.0.0-M32
 - Installerade etckeeper (automatisk versionshantering av /etc)
 - Installerade apache med AJP-proxyanslutning till Tomcat-servern
 - Letsencrypt-certifikat underhålls via dehydrated paketet
 - Skapade service-fil för systemd: /etc/systemd/system/exo-platform.service  (så att eXo platform startas automatiskt efter omstart av servern)
 - Installerade exo-platform under /srv/eXo/
 - Skapade användaren exo-platform vilken kör applikationsservern.
 - Installera mongodb från Ubuntu-paketen.

- Alla konfigurationsfiler som jag redigerat har jag först kopierat till /srv/exo-customizations för att underlätta vid uppgradering.  Skriptet /srv/exo-customizations/deploy.sh kopierar skripten till installationen.

Backup:  Jag har inte satt igång någon backup men det som behövs är tre saker:

> backupdir=/var/spool/backup-katalog

1. Backup av SQL-databas exempelvis:

> mysqldump --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf --all-databases > $backupdir/backup.sql

2. Backup av data-katalog, exempelvis med rsync:

> rsync -a --delete /var/lib/exo-platform $backupdir/exo-platform

3. Backup av mongodb exempelvis:

> mongodump --db exochat --out mongodump --db exochat --out $backupdir/exochat

Bygga ny version av tomcat-standalone:

> git clone https://github.com/exoplatform/platform-public-distributions
 > cd platform-public-distributions
 > git checkout 5.0.0-M32
 > mvn clean install

zip-fil byggs i underkatalogen plf-community-tomcat-standalone/target

Tags:
Created by Anna Bauer on 2018-02-05
Tags: