Hur gömmer jag vissa sidor i MediaWiki?

Fråga: Om jag har en MediaWiki öppen för läsning, hur skapar jag då en privat, "dold arbetsplats" på MediaWiki?

Svar: Detta är en fråga som egentligen handlar om rättighetshantering. Om man upplever att man ofta har sidor som man vill visa för vissa personer men inte andra kan man överlägga om MediaWiki är rätt verktyg. MediaWiki är ursprungligen utvecklat som plattform till det fria uppslagsverket Wikipedia. Om man känner till grundtankarna bakom Wikipedia så förstår man att det är viktigt att olika personer inte särbehandlas genom olika tillgång till en sida. Alla skall kunna granska allas text. Därför finns det en mängd verktyg som underlättar precis detta.

Detta betyder dock inte att det saknas rättighetshantering på MediaWiki. Man kan sätta olika rättigheter för olika grupper. Däremot är det svårare att sätta olika rättigheter per sida på ett klanderfritt sätt. Många har försökt eftersom många vill använda MediaWiki för andra ändamål än ett fritt uppslagsverk. Ett exempel då man ofta önskar en mer finmaskig rättighetshantering är då man använder MediaWiki som intranät. 

Apropå "dolda arbetsplatser" tycker jag man skall fråga sig detta:

  1. Måste verkligen arbetsplatsen vara dold i meningen totalt otillgänglig för andra läsare/användare? Det är inte så troligt att många söker upp sidan om du inte skyltar med den dvs genom att länka till den från sitt rätta sammanhang. Kanske man väljer att ha några undersidor från sin användarsida som arbetsutrymme för utkast. Om någon ändå hittar och läser sidan (t ex genom att studera senaste ändringarna eller genom att spåra alla bidrag från en användare), låt det framgå att sidan bara är ett utkast. Kanske får du nyttig feedback av andra användare medan du jobbar.
  2. Om du ofta vill ge olika rättigheter för olika sidor, fundera över att byta till en wiki ursprungligen byggd för kraftfullare rättighetshantering. Ett exempel är XWiki.
  3. Om wikin är till för ett fåtal sidor som man vill visa utåt för oinloggade användare och många sidor som man vill visa bara för inloggade användare kan man använda sig av en whitelist
  4. En del MediaWiki-extensioner avser att göra det möjligt att sätta rättigheter per sida. Men notera att ingen av de lösningar som tagits fram garanterar någon total säkerhet.