Från epost och bifogade filer till centraliserad data

Epost och bifogade filer

epostochbifogadefiler240x320.png

  • Dubblerad och utspridd info. Användare sparar info lokalt, på olika ställen.
  • Vilken version gäller? Ändringar via epostade bilagor eller mejl skall sammanställas, ofta av en person.
  • Sekventiellt arbetssätt. Aktivitet först efter att info och ändringar skickats via mejl.
  • Kan jag öppna filen? Bifogade filer kräver ofta lokalt installerat program för att öppnas.
  • Vem skall jag mejla? Ofta blir det antingen för få eller för många.
  • Mycket byråkrati och administration. 

pil190x320.png

Centraliserad data

centraliseraddata260x320.png

  • Gemensam kunskap centralt samlad. Åtkomlig för nya medarbetare och över organisatoriska gränser. Info förblir inom organisationen då en medarbetare är tillfälligt borta, byter arbetsuppgifter eller slutar.
  • Sökvänlig, lättnavigerad och överblickbar. Följ enskilda sidor eller hela sajten; bevaka eller prenumerera på sidor. Märk upp eller kategorisera info.
  • Tillgänglig vid alla tidpunkter och från alla datorer eftersom sajten hanteras via webbläsaren. Välj tid och dator för att jobba. 
  • Effektiv styrning då verksamheten eller projektet har en enhetlig organisation. Lätt att följa vad som händer och därmed prioritera resurser och samarbeta.