Vad är en wiki?

En wiki ger frihet att publicera sidor som är långlivade, regelbundet uppdaterade och byggda av flera deltagare. Den ger utrymme att både publicera och diskutera innehåll utan att blanda ihop dessa funktioner. En wiki kan vara mer eller mindre öppen att använda beroende på vilka rättigheter man har tilldelats som användare. I en helt öppen wiki kan alla redigera och tillföra information. Detta system fungerar eftersom det finns funktioner för att hålla reda på precis vem som har gjort vad. Man kan granska uppdateringar och lätt återställa information till tidigare versioner på grund av versionshanteringen. 

Wikis kan vara mer eller mindre öppna. Ett exempel på helt öppna wikis är Wikipedias olika språkversioner varav engelskspråkiga Wikipedia är mest använd och erkänd. Andra wikis är mer kontrollerade genom att användare tilldelas olika rättigheter för olika rum eller sidor. Sådan så kallad åtkomstkontroll är speciellt populär när wikis används inom företag som till exempel internwebb på intranätet. 

En wiki är enkel att använda och därför går det snabbt att göra ändringar och anpassa innehåll och struktur efter ens aktuella behov. Man kan hitta och länka till info från många olika håll. Den informella karaktären ökar sannolikheten att användare för in och samordnar info. Detta främjar meningsfulla ämnesassociationer mellan olika sidor och gör det lätt att finna det man söker. En framgångsrik webbgemenskap ger användare som med engagemang tar ansvar för innehållet eftersom de kan dela på ett arbetsmaterial som de har nytta och inflytande över. 

Kreablo erbjuder specialistkompetens inom wikis, dokumentation och samarbete över webben. Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om dina behov.

Fördelar med en wiki

En wiki löser ett antal problem som förekommer i vad vi lite svepande kan kalla för "traditionella system."

Epost och bifogade filer

epostochbifogadefiler240x320.png

 • Dubblerad och utspridd info. Användare sparar info lokalt, på olika ställen.
 • Vilken version gäller? Ändringar via epostade bilagor eller mejl skall sammanställas, ofta av en person.
 • Sekventiellt arbetssätt. Aktivitet först efter att info och ändringar skickats via mejl.
 • Kan jag öppna filen? Bifogade filer kräver ofta lokalt installerat program för att öppnas.
 • Vem skall jag mejla? Ofta blir det antingen för få eller för många.
 • Mycket byråkrati och administration. 

pil190x320.png

Centraliserad data

centraliseraddata260x320.png

 • Gemensam kunskap centralt samlad. Åtkomlig för nya medarbetare och över organisatoriska gränser. Info förblir inom organisationen då en medarbetare är tillfälligt borta, byter arbetsuppgifter eller slutar.
 • Sökvänlig, lättnavigerad och överblickbar. Följ enskilda sidor eller hela sajten; bevaka eller prenumerera på sidor. Märk upp eller kategorisera info.
 • Tillgänglig vid alla tidpunkter och från alla datorer eftersom sajten hanteras via webbläsaren. Välj tid och dator för att jobba. 
 • Effektiv styrning då verksamheten eller projektet har en enhetlig organisation. Lätt att följa vad som händer och därmed prioritera resurser och samarbeta.

Intranät och internwebb är två begrepp som ofta förväxlas. Ett mer korrekt namn för den här sidan är Från flaskhals till levande flöde på internwebben:

Flaskhals till intranätet

flaskhals240x419.png

 • Beroende av ett fåtal administratörer.
 • Höga transaktionskostnader för att uppdatera.

pil200x419.png

Levande flöde till intranätet

centraliseraddata260x419.png

 • Alla dokument kan redigeras av samtliga användare (såvida man inte använder åtkomstkontroll för att begränsa detta.)
 • Säker, transparent. Alla versioner finns tillgängliga. Följ en användares bidrag och spåra författaren till ett bidrag. 

Ensamarbete med isolerade dokument

 

ensam240x320.png

 • Dubbelarbete och upprepningar: Likadana uppgifter löses parallellt. Ingen återanvändning av lösningar/texter. 

pil190x320.png

Grupparbete med öppna dokument

contentseparation260x320.png

 • Utveckla och bygg vidare på varandras texter.
 • Innehållsseparation. Dokumentera vad ni är överens om på en innehållssida. Uttryck personliga åsikter på motsvarande diskussionssida.

Hierarkiskt arbetssätt

hierarki241x320.png

 • litet inflytande på beslut
 • lågt engagemang från användare
 • linjärt arbetssätt

pil190x320.png

Decentraliserat arbetssätt

decentraliseratarbetssatt260x320.png

 • Enkel, direkt och snabb. Liten möda att redigera → Sajten blir lätt att uppdatera. Förbättra och utöka kontinuerligt. 
 • Ger frihet att agera självständigt i samspel med gruppen och främjar därför ett decentraliserat arbetssätt. Användarinflytande på innehåll och struktur ökar engagemang och ansvarstagande. 

Kreablo erbjuder specialistkompetens inom wikis, dokumentation och samarbete över webben. Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om dina behov.