Kreablo programmerar åt dig

Hur uppnås bästa resultat vid programmering över distans? Låt oss komma överens innan vi börjar:

Förutsättningar för ett lyckat samarbete

Råder det gynnsamma förhållanden för okomplicerad konsultation/underkonsultation?

 • Finns utvecklingsprocesser och kodningsstandard dokumenterat?
 • Kan man få tillgång till projektplaner och designdokument?
 • Går det att på distans ordna tillgång (åtminstone läsrättigheter) till ärendehanteringssystem och källkodsarkiv?

Arbetets gång

Om goda förutsättningar råder, då kan vi hjälpa till med programutveckling med en för kunden minimal belastning.

 • Vi läser själva in oss på relevant dokumentation och kan under vissa omständigheter (då vi har låg beläggning) bjuda på tiden detta tar.
 • Vi lägger själva förslag på uppgifter som vi kan lösa åt kunden utifrån de uppgifter som finns definierade i ärendehanteringssystemet eller i projektplan.  Kunden kan välja mellan dessa tre alternativ:
  1. Kunden godkänner i förväg att vi löser uppgiften.  Fakturering sker per timma i efterskott.
  2. Kunden godkänner i förväg att vi löser en uppgift till ett fast pris som vi föreslår i förväg.
  3. Kunden ger oss fria händer att lösa uppgifter i ärendehanteringssystemet.  Fakturering sker per timma i efterskott.
 • Vi löser uppgiften och checkar in koden direkt i källkodsarkivet eller levererar en patch till kunden för kodgranskning och godkännande.
 • Levererad kod dokumenteras i enlighet med kundens dokumentationsstandard.

Kontakt

Hör av dig till Andreas JonssonKreablo AB.

Läsvärt

5 Questions to Ask Before Taking that Telecommuting Job

Hej kontakta oss.svg

E-post: info@kreablo.se
Telefon: 073 847 92 64
Fler kontaktuppgifter