Elasticsearch-version från april 2021 blir grunden till OpenSearch

Koha har använt flera olika sökmotorer till exempel Zebra och Elasticsearch.

Elasticsearch 7.10.2 var den sista fria open source versionen av Elasticsearch. Nyare versioner av Elasticsearch erbjuds inte längre som öppen källkod. Följande är till exempel inte längre möjligt för nyare versioner av Elasticsearch: "You may not provide the products to others as a managed service". Denna licensbegränsning har lett till att ett antal intressenter har knoppat av ("forkat") Elasticsearch 7.10.2 och skapat ett nytt projekt - OpenSearch - som bibehåller en fri licens och bygger vidare ett eget, separat community med Elasticsearch 7.10.2 som grund att utvecklas från.

Elasticsearch förklarar varför de byter licens: 

https://www.elastic.co/pricing/faq/licensing

Amazon förklarar varför de därför forkar Elasticsearch och startar OpenSearch:  

https://aws.amazon.com/blogs/opensource/stepping-up-for-a-truly-open-source-elasticsearch/

Hej kontakta oss.svg

E-post: info@kreablo.se
Telefon: 073 847 92 64
Fler kontaktuppgifter