Inköpsstöd/Förvärvsmodul till Koha

Inköpsstödet eller förvärvsmodulen benämns även som automatisk orderintegration och initialt (lite missvisande) som Adlibris-pluginet eftersom Adlibris var den första medieleverantör som blev tillagd.

Plugin: Orderflöde från bokleverantör in i Koha (Länk till Svenska Kohanätverkets hemsida.)

Bakgrund

Bibliotek gör ofta beställningar av ny media direkt via en medieleverantörs sajt. När inköpet anländer till biblioteket så behöver det ankomstregistreras så att metadata kommer in i bibliotekets katalog. En del bokleverantörer såsom Adlibris har valt att underlätta för sina Koha-kunder genom att ansluta till Kohas inköpsstöd.

Så här funkar det

Detta plugin gör det lättare för ett bibliotek att ta emot en order från en bokleverantör där ordern läggs på bokleverantörens sajt.

Hur funkar då en beställning från Adlibris in i Koha?


  1. ^ Videon spelades in under Svenska Kohanätverkets användarmöte i Karlskrona våren 2022
  2. ^ Manualen publicerades februari 2018 av Göteborgs universitetsbibliotek

Hej kontakta oss.svg

E-post: info@kreablo.se
Telefon: 073 847 92 64
Fler kontaktuppgifter