Svensk demo av Koha tillhandahållen av Kreablo i samverkan med ImCode

Utforska gärna demon och skapa nya poster!

Den publika katalogen: https://koha-opac-demo.kreablo.se/

  • Användarnamn: Vanliga Låntagaren
  • Lösenord: kreablo 

Personalens gränssnitt: https://koha-demo.kreablo.se

  • Användarnamn: Bibliotekarien
  • Lösenord: kreablo

demo.pngKoha_logo_sv.png

  • Demon kör en aktuell version av Koha men inte nödvändigtvis den senaste versionen.
  • Demon innehåller en del testdata från biblioteksfilialerna Árasluokta, Darreluoppal, Låddejåhkå, Stáluluokta. Demon innehåller till exempel 224 000 bibliografiska poster. Dessutom har vi lagt in några fiktiva låntagare. Exempel på avhandling som ingår i beståndet: "Studies of heterogeneous packet switched networks"  
  • Demon nollställs en gång per dygn för att återställa innehåll och inställningar till sina utgångsvärden. Därför kommer en ändring som du gör i demon idag inte att synas imorgon.
  • Kreablo tar gärna emot synpunkter på demon. Lämna synpunkt.
  • Demon tillhandahålls av Kreablo i samverkan med ImCode. Vi erbjuder tillsammans som "Koha Sverige" tjänster kring Koha.

kontakt.png

EUlogo_v_bl.jpg