Anna Bauer

AnnaBauer2008.JPG
Namn: Anna Bauer
E-post: anna.bauer@kreablo.se
Mobil: 073 - 847 92 64

En visuell snabböversikt: Anna Bauer - mina skills 

AKADEMISK EXAMEN

Civilingenjör i molekylär bioteknik, 180 p, Uppsala universitet, 1998-2004. 

KURSER UTÖVER EXAMEN

Ekonomi i nystartat företag, Skellefteå, hösten 2008.

Teknik och krig, A 5 p, Lunds universitet, 1997-1997.

Musikstudier & skrivarkurs, Geijerskolan i Ransäter, 1996-1996. 

Informatik, allmän kurs, A 20 p, Lunds universitet, 1996-1996.

Kulturvetenskaplig grundkurs, A 20 p, Lunds universitet, 1995-1996.

Kort om mig

 • en nyfiken, analytisk civilingenjör som tycker om att ha bred koll och gillar att förklara, strukturera, visualisera, beskriva och bygga upp, gärna tillsammans med andra
 • intresserad av nya idéer men samtidigt kritiskt granskande, drivande, rättfram, vill se resultat och strävar efter att ständigt förbättra mig och utvecklas.
 • 2008 och 2012 föddes våra två döttrar.

Privata Annas kollage med färg.png

ERFARENHETER

Medgrundare och VD, Kreablo AB, Skellefteå 2009-pågående

Avtalsjuridik: anpassning av standardavtal dessa för våra aktuella behov. Jag har efterhand också utarbetat egna avtalsmallar. Jag har jobbat med avtal för följande situationer:

 • avtal för utveckling av IT-tjänster och t ex se till att kravspecifikationen blir entydig och göra klart vem leverantören får ta order och anvisningar av.
 • avtal för förvaltning av molntjänster / IT-tjänster på kundens egna servrar eller hos leverantörens driftleverantör och t ex reglera vilken typ av underhåll som ingår i en fast månadsavgift och vad som ersätts löpande, vilka fel som leverantören ansvarar för, hur och när underhåll kan utföras.
 • personuppgiftsbiträdesavtal som t ex reglerar hur personuppgifter får behandlas av biträde eller underbiträde enligt den personuppgiftsansvariga.  
 • avtal för servicenivåer (SLA) för att t ex reglera vad som är överenskommen tillgänglighet och hur denna övervakas.
 • avtal för att leverera analyser/beslutsunderlag och t ex reglera vilket ansvar leverantören tar för beslut som kunden fattar på grundval av det underlag som leverantören har tagit fram.
 • avtal för att gå in som kursledare och hålla kurser/workshops och t ex reglera hur eventuella förbokade omkostnader bekostas vid sjukdom hos kursledare eller kursdeltagare.

Affärs- och konceptutveckling, Vinnovaansökningar, "finansieringsjakt", (offentlig upphandling)

Övergripande ekonomiskt ansvar, löpande bokföring, löneutbetalningar, försäkringsfrågor, hantering av relationer med kunder, leverantörer och myndigheter.

Marknadsföring och försäljning. B2B.

Webbar fram innehåll och informativa illustrationer (vektorgrafik, Inkscape)

Utredare / Strategikonsult, Trafikanalys, nov-dec 2013

Planerar och genomför en förstudie i syfte att:

 • undersöka vilken potential wiki-tekniken skulle kunna ha för myndighetens distribution av statistik till olika intressentgrupper
 • undersöka om intressenter genom självbetjäning skulle kunna hämta ut och visualisera önskade utsnitt av statistik från myndighetens datalager
 • undersöka hur myndighetens arbete med att sätta samman specifika svar på användarfrågor skulle kunna effektiviseras

Uppdraget kräver:

 • orientering i myndighetens uppdrag och strategi. Nyckelord: Systemet för Sveriges Officiella Statistik, Inspiredirektivet, e-delegationens riktlinjer, slutbetänkande SOU 2012:83 "Tillgänglighet för användarna", mikrodatalager
 • hänsyn till de kvalitets- och sekretesskrav som är förknippade med systemet för Sveriges Officiella Statistik
 • förståelse för vilka som är myndighetens intressentgrupper.

Mina aktiviteter:

 • orienterar mig
 • genomför djupintervjuer med 12 individer från olika intressentgrupper
 • undersöker webbplatsens innehåll, interaktionsdesign, sök- och besöksstatistik
 • analyserar Eurostats wiki "Statistics Explained" och liknande sajter som kan tjäna som goda exempel
 • analyserar diarieförda frågor, svar och återkoppling
 • skissar på gränssnitt hur data skulle kunna hämtas ut och eventuellt visualiseras
 • rapporterar

Kursarrangör och kursledare, Wikimedia Sverige, några tillfällen under 2013 och 2014

Arrangerar och leder skrivstugor där syftet är att deltagarna ska komma igång att skriva på Wikipedia. Marknadsföring genom sociala medier.

Projektledare, Wikimedia Sverige, 120101-131231 (25% under två år).

WikiSkills var en del av EU-kommissionens program för livslångt lärande och Wikimedia Sverige var en av åtta partners från fem olika länder. Jag ansvarade för Wikimedia Sveriges insats (budget, planering, genomförande, rapportering, begränsat personalansvar) och använde mig emellanåt av ytterligare två medarbetares tjänster.

Syftet med WikiSkills var att lära pedagoger att använda kollaborativa verktyg som wikis i sin undervisning. Som representant för Wikimedia Sverige, var det naturligt att lyfta fram Wikipedia och Wikimedia Commons. Vi arrangerade bland annat en kurs riktad till lärare och genomförde tre kurstillfällen, varje tillfälle två dagar långt. Kurstillfällena har lokaliserats till såväl småstad som storstad, från norr till söder i Sverige, närmare bestämt i Skellefteå, Stockholm och Helsingborg. Totalt blev det 23 förväntansfulla deltagare – framförallt yrkeslärare och gymnasielärare men även lärarutbildare, projektledare från folkhögskolan och UR, handledare från SeniorNet, en entreprenör och en kommunikatör för en miljöorganisation. Vi kursledare har vinnlagt oss om att få till stånd en dialog mellan alla deltagare och kursledare där deltagarna har förväntats bidra aktivt innan, under (och gärna efter) kursdagarna.

Alla blogginlägg om WikiSkills: https://wikimediasverige.wordpress.com/category/wikiskills/

Forskningsingenjör, Boliden Mineral AB, Boliden okt 2010 - maj 2011

Planering, genomförande och rapportering av experimentell forskning med syfte att hitta/testa metoder och material som lämpar sig för passiv rening av gruvvatten. Uppdraget utfördes i pilotlabbet där jag utöver sedvanlig labbutrustning och kemikalier hade tillgång till ett stort antal olika testmaterial och några olika sorters gruvvatten. Uppdraget genomfördes i kontinuerligt samråd med min handledare som hade det övergripande ansvaret för uppgiften.

Styrelseledamot, Wikimedia Sverige, 090917-120225
Först och främst ska sägas att jag är stolt över att ha suttit med i denna styrelse, inte minst eftersom alla aktiva ledamöter var ytterst skickliga och verkligen höll hög nivå på insatser och diskussioner. Det ska sägas att flera i denna styrelse var betydligt mer aktiva än jag. Men jag lärde mig massor och har också bidragit.

Vi höll regelbundna styrelsemöten några tillfällen varje månad. Däremellan höll styrelsen kontinuerlig kontakt via mejllistan.

Nedslag i det interna arbetet:

Nedslag i det externa arbetet:

Biträdande patentkonsult, Zacco Sweden, Skellefteå 2008

Projektanställning. Marknadsföring mot framför allt bioteknikföretag i Umeå, översättningar av bioteknik- och kemipatent från engelska till svenska, korrekturläsning av patent mm.

Marknadsförare av Cirkus Skratt, Röda Korset, Skellefteå 2007
Ideellt arbete för Röda Korset. Planering, marknadsföring, försäljning.

Formgivare av läroobjekt, Skeria utveckling, Skellefteå, 2005-2007
Projektanställning inom BioMinE, ett integrerat EU-projekt med syfte att utveckla biotekniska metoder inom hydrometallurgin. Planera, utforma och, till viss del, samordna produktionen av digitala läroobjekt i biohydrometallurgi: Söka och bearbeta information från artiklar, böcker och webben, producera bilder och animationer, samarbeta med forskare, medverka på konferenser.

Forskningsingenjör, Biovica, Uppsala, 2004-2005
Sju månaders projektanställning. Forskning för underlag till företagets patent på icke-radioaktiv ELISA-metod för att mäta aktiviteten på celldelningsenzymet tymidinkinas; visst utvecklingsarbete; administrativa uppgifter som formulering av SOPar, bruksanvisning, ansvar för serumbankar, design av figurer och presentationsmaterial.

Forskningsingenjör, Pharmacia Diagnostics, Uppsala, 2004
Sommarjobb. 2D-gelelektrofores på frystorkade respektive frysta extrakt för att karaktärisera proteinerna i extrakten.

Medelpassinstruktör för Studenthälsan och GE, Uppsala, 2003-2005

VetenskapsjournalistBiotech Sweden, månatlig biotekniktidning, Uppsala, 2002-2004
Ansvaret för tidningens mittuppslag (10 000 tecken) som avser att grundligt belysa vetenskaplig nyhet/teknik. Sökning och bearbetning av information från bibliotek och webben; kontakt med fackmän för intervjuer eller korrekturläsning; komponering av idéskisser för bilder och figurer; illustrerar i ritprogram.

Biomedicinsk analytiker, Evolutionsbiologiskt centrum (EBC), Uppsala, 2002
Tio månaders vikariat inom projektet ”Molekylär systematik och fylogeni inom växtfamiljen Rubiaceae”: DNA-sekvensering av växtmaterial vilket innebär PCR, sekvensreaktioner på kloroplast-DNA, editering, ”aligning” och sekvensanalys.

Biomedicinsk analytiker, Biomedicinskt centrum (BMC), Uppsala, 2001
Sommarjobb. Uttrycka och kristallisera två proteiner varav ett tidigare inte kristalliserats. Bland annat kromatografi på ÄKTA-systemet.

Flera serviceyrken såsom servitris, förskoleassistent, affärsbiträde, konsumentundersökare, kassörska och städare i Sverige, Norge, Schweiz, Österrike, 1994-1998

LÄNGRE UTLANDSVISTELSER

Norge (Geilo). Tre månaders vintersäsongsarbete, 1998.

Schweitz (St Niklaus). Servitris under en sommar, 1996.

Österrike (Wien). 10 månader. Affärsbiträde, 1994-1995.

SPRÅKKUNSKAPER

Svenska: Modersmål

Engelska: Mycket bra

Tyska: Bra

Franska: Hjälpligt (C-språk under gymnasietiden)

Taggar: CV Anna Bauer