Andreas Jonssons meritförteckning

Andreas.jpg
Namn:
Andreas Jonsson
Epost:
Andreas.Jonsson@kreablo.se
Telefon:
+46 70 634 65 98

Kort om mig

  • en programmerare och datatekniker med bred erfarenhet som kan ta fram hållbara lösningar på svåra problem
  • civilingenjör i datateknik, licentiat inom datorkommunikation 2005, verksam inom IT-branschen sedan 2006 

Min erfarenhet spänner över både forskning i akademisk miljö och programutveckling i företagsmiljö. Jag har även undervisat och presenterat forskningsarbete på konferenser.

Som expert på programvaruarkitektur kan jag snabbt sätta mig in i komplexa system för att utföra ändringar. Jag är van vid design och utveckling med kontinuerlig förändring av kravspecifikationen. Jag har erfarenhet av alla typer av programmeringsspråk: funktionell programmering, logikprogrammering, objektorienterad programmering, osv.

Jag förespråkar lösningar baserad på fri programvara då dessa innebär stor frihet för mig som utvecklare såväl som för användare av programvaran. Därför är jag särskilt entusiastisk att arbeta med programvaruprojekt som publiceras som fri programvara.

Som person är jag lugn, sansad, saklig och tycker om abstrakta intellektuella resonemang.  Min problemlösningsförmåga anser jag vara min starkaste färdighet.

Erfarenhet

Uppdrag med Kreablo AB

Migrering av bibliotekssystem till Koha. Drift och förvaltning av Koha, Trafikverket, pågår

Detta uppdrag genomför Kreablo i samarbete med imCode Partner AB där Kreablo är underleverantör.

Teknisk miljö: Debian Linux, Koha, Apache, Perl, Plack, Bash

Migrering av åtta kommuners bibliotekssystem till Koha. Drift, förvaltning, support av Koha. Bibliotek Mellansjö, Sep 2017 - Mar 2018. Drift, förvaltning och support pågår.

Migrering av bibliotekssystemen i Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro, Tidaholm och Töreboda.

SMS-Gateway för att få till stånd SMS-utskick

SSO-inlogg - SAML

Detta uppdrag genomför Kreablo i samarbete med imCode Partner AB där Kreablo är underleverantör.

Teknisk miljö: Debian Linux, Koha, Apache, Perl, Plack, Bash

Migrering av bibliotekssystem till Koha. Drift och förvaltning av Koha, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Jun 2017

Teknisk miljö: Debian Linux, Koha, Apache, Perl, Plack, Bash

Utveckling av prisjämförelsetjänst, på uppdrag av kund, Jan 2017 - pågår

Installation av Exo samt plugins, på uppdrag av kund, Nov 2017

Installation av Exo samt plugins

Migrering av MediaWiki till MediaWiki-farm. Installation av VisualEditor, på uppdrag av kund, Okt 2017

  • Leverantören får tillgång till webbserver via SSH för att installera en MediaWiki-farm med två wiki-instanser.
  • Parsoid och VisualEditor skall installeras och konfigureras för båda instanserna.
  • Import av befintligt wiki-innehåll från "Den gamla wikin" till den nya allmänna wikin.

Teknisk miljö: MediaWiki, Apache 2.4, FPM, PHP

Installation av bibliotekssystem till Koha. Drift och förvaltning av Koha. Stockholms konstnärliga högskola, Maj 2017 - pågår

Installation, koppling till Libris, federerad inloggning (via SAML och LDAP) som lokal inloggning.

Läs mer: Stockholms konstnärliga högskola inför Koha som bibliotekssystem

Teknisk miljö: Debian Linux, Koha, Apache, Perl, Plack, Bash, Haskell

Migrering av bibliotekssystem till Koha. Drift och förvaltning av Koha. Arkitektur och designcentrum, Jun 2016 - pågår

Behandling av data som exporterats från tidigare bibliotekssystem (Libra) till ett format som kan importeras till Koha.

Läs mer: Arkitektur- och designcentrum byter bibliotekssystem från Libra till Koha

Teknisk miljö: Debian Linux, Koha, Apache, Perl, Plack, Bash, Haskell


Felsökningsmanual. Installation, anpassning, förvaltning, SME, Maj 2016 - pågår

Teknisk miljö: XWiki


Framtagning av extension för SAML-inloggning för Moodle och Magento + PHP-komponent för kontoassociation, Region Västerbotten, Aug, Sep 2015

Nyutveckling av extension till Magento samt anpassning av extension för Moodle. PHP-komponent för kontoassociation och SAML-inloggning. SAML-tjänsterna i Magento och Moodle associerar SAML-användaren med lokal användare via en mappningstabell. Användaren erbjuds att associera befintlig användare eller ny användare.

Teknisk miljö: Magento, Moodle, PHP


Anpassning och utveckling av internwebb, SME, maj 2015
Installation av MediaWiki, uppgradering av befintligt wikiinnehåll

Teknisk miljö: MediaWiki, Apache 2.4, FPM, PHP


Fortsättningskurs i XWiki för administratörer, Senter for IKT i utdanningen, Okt 2014
Teknisk miljö: XWiki


Installation och anpassning av community och kunskapsbank, på uppdrag av kund, Apr 2014

Installation av MediaWiki samt extensioner såsom flagged revisions och diverse spamfilter. Utveckling av kartfunktionalitet.

Teknisk miljö: MediaWiki, Apache 2.4, FPM, PHP


Utveckling och förvaltning av forskningsdatabas, på uppdrag av kund inom vårdsektorn, Feb 2014 - pågår

Justering av extensioner samt nyutveckling av exempelvis funktioner för masshantering av bilder, hantering av protokoll, gränssnitt för filuppladdning, kategorisering mm

Förvaltning av den tekniska miljön.

Teknisk miljö: MediaWiki, Apache 2.4, FPM, PHP


Utveckling och förvaltning av beslutsstöd för tandvårdsersättning, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Dec 2013 - pågår

Utveckling av prototyp. Systemdesign och implementation.  Konverteringsverktyg för inläsning av dataobjekt från OOXML-dokument.

Förvaltning av den tekniska miljön.

Mer om detta case: Beslutsstöd till tandvården – en historia om ett myndighetssystems tillblivelse

Teknisk miljö: XWiki, Haskell


Vidareutveckling av Folkbildningsnätets wikifarm, Folkbildningsnätet, Nov 2013

Utvecklar bl.a. stöd för PHP fast process manager och autenticering mot FirstClass.

Teknisk miljö: MediaWiki, Apache 2.4, FPM, PHP


Grundkurs i XWiki för administratörer, Senter for IKT i utdanningen, Nov 2013

Teknisk miljö: XWiki


Drift, underhåll och utveckling av Akvopedia samt andra programmeringstjänster, Akvo Foundation, Mars 2013 - pågår

Löpande drift, underhåll och utveckling av Akvopedia. Exempel på uppgifter är bekämpning av spam, utveckling av javascript-gadget, test av Visual Editor och WYSIWYG och utveckling av diverse extensioner.

Teknisk miljö: Semantic MediaWiki


Underhåll och utveckling av Projectpedia, Projectplace, Okt 2012

Implementerar designen av ett MediaWiki-skin samt utför underhåll och utveckling av Projectpedia

Teknisk miljö: MediaWiki


Drift, underhåll och utveckling av wikifarm, Folkbildningsnätet, Juli 2012 - pågår

Utveckling av skript för att installera och underhålla en farm-installation av MediaWiki (Folkbildningsnätets wikifarm). Detta arbete bestod även i att migrera en del existerande wikier till wikifarmen.

Teknisk miljö: MediaWiki, MySQL, Bash, Debian GNU/Linux, Nagios


Programmerare, CodeMill AB, Okt 2011 - Mar 2012

Utveckling av server för hantering av mediaobjekt: Uppdraget gick ut på att implementera ett system för distribuerad lagring av mediafiler, accesskontroll till mediaobjekten baserat på användarroller, och att möjliggöra bygge av kundanpassat gränssnitt till systemet.  Utvecklingen skedde på distans i en grupp av fem programmerare.

Teknisk miljö: GWT, Java, maven, PostgreSQL, Glassfish, Eclipse.


Andreas blir "core Committer" för XWiki, Kreablo AB, Okt 2011


Crowdsourcad kategorisering av redigeringar på Wikipedia, Wikimedia Foundation, Maj 2011

Diff Categorizer är ett verktyg för att användare skall kunna kategorisera och bedöma redigeringar på Wikipedia. Uppdraget bestod i att arbeta fram en kravspecifikation tillsammans med kunden och implementera verktyget.

Teknisk miljö: Perl, Catalyst, Javascript, Emacs


Visualisering av Wikipedias versionshistorik, Forskarskolan i historia och historiedidaktik vid Lunds universitet, Dec 2010

Verktyget mwhistory har utvecklats för att lära mer om Wikipedia och om hur artiklar utvecklas med tiden. Verktyget gör det möjligt att visualisera en Wikipedia-artikels versionshistorik.

Teknisk miljö: Perl, Catalyst


Programmerare, AllGoWik, Codemill AB, Mar 2011 - Aug 2011

Förbättrad använbarhet och integrering av kartfunktionalitet i WiGo – wiki om museiföremål och kulturhistoria: På uppdrag av Västerbottens museum vidareutvecklades deras wiki med grafisk redigering, integrering av uppladdningsfunktion, hantering av mediafiler, möjlighet att associera artiklar med koordinater på karta.

Teknisk miljö: PHP, MySQL, Javascript, Emacs, Apache


Programmerare, Proreda, CodeMill AB, Dec 10 - Feb 11

Programvaruutveckling av en webbtjänst, Proreda, för att boka och hålla styrelsemöten.  Uppdraget bestod i att färdigställa systemet genom att implementera de funktioner som saknades enligt uppdragsgivarens önskemål.

Teknisk miljö: Java, Maven, Hibernate, Emacs, Javascript, Wicket, HTML


Experimentell parser-implementation för MediaWiki-syntax, Kreablo AB, Jul 10 - Okt 10

Teknisk miljö: C, Antlr, Emacs


Omskrivning av authorization-komponenten till XWiki, Kreablo AB, Apr 10 - Jul 10

Programutvecklingen i XWiki-projektet har sedan länge anpassats till "best practice", men kärnan innehåller fortfarande gammal kod som behöver uppdateras eller skrivas om, vilket är en viktig del av kvalitetsarbetet.

Den gamla komponenten för rättighetskontroll innehåller mycket komplex, svårbegriplig och ineffektiv kod, som behövde skrivas om för att möjliggöra en fortsatt utveckling av rättighetssystemet i XWiki.

Se http://jira.xwiki.org/browse/XWIKI-5267.

Teknisk miljö: Java, Maven, Emacs, JUnit, JMock


Utveckling och underhåll av domänspecifikt programmeringsspråk, Data Ductus, Dec 09 - Mar 11 

Som medverkande inom Celtics Magneto-projekt har jag varit med och skapat ett nytt domänspecifikt programmeringsspråk för tjänsteövervakning – Salmon. Läs mer om språket i artikeln IPTV service modeling in Magneto networks som jag är medförfattare till. Vid tre tillfällen representerade jag därför Data Ductus i EU-projektet samt underhöll implementationen av språket.

Teknisk miljö: Java, Maven, Antlr, emacs, Berkley DB


Utveckling av MediaWiki, Tetra Pak, Sep 09 

Uppdragsbeskrivning: Installation och utveckling av MediaWiki. Uppdraget gick ut på att:

  • skapa och implementera sidmallar till Tetra Paks wiki; en för landningssidor och en för projektsidor. En landningssida möter besökare som vill söka information på wikin, och en projektsida möter besökare som huvudsakligen redigerar wikin inom ett specifikt projekt.
  • skapa struktur och underlätta underhåll; dela in wikin i informella delar som vi kallar wikisektioner för att kunna göra mer specifika sökningar på sidor inom en viss sektion samt för att användare på ett enkelt sätt skall kunna patrullera och utföra uppgifter på sidor inom sitt ansvarsområde.  
  • skapa verktyg för att automatiskt sammanställa uppgifter för underhåll 

Teknisk miljö: PHP, CSS, HTML, Apache, emacs


Omstrukturering av parsern för XWiki-syntax, Kreablo AB, XX 09 - XX 09

Fixade några fel och förbättrade parsern för XWiki syntax 2.0 i wikimodel projektet.  Blev commiter på projektet: https://code.google.com/p/wikimodel/

Teknisk miljö: Java, Java CC, Emacs, maven


Wiki-konvertering, Kreablo AB, Sep 09 - Okt 09.  

Uppdragsbeskrivning: Konvertering av en installation av MoinMoin till XWiki. Översättning av XWiki till svenska.

Teknisk miljö: java, python, Emacs, maven

Tidigare arbetslivserfarenhet och studier

Datakonsult och medgrundare, Kreablo AB, Skellefteå 2009 -

Datakonsult, Data Ductus Nord AB, Skellefteå Aug 2008 - Feb 2009

Utveckling av ett domänspecifikt språk för tjänsteövervakning. 

Programvaruutvecklare, Clavister AB, Örnsköldsvik 2006-2008

Design och utveckling av operativsystem/programvara för funktionsrika säkerhetsbrandväggar. De datastrukturer som jag tog fram skulle klara av att processa paket på en parallell och distribuerad plattform. 

Academic Intensive Japanese Program, The Yamasa Institute, Okazaki, Japan. Apr - Jun 2006 

Doktorand, Avdelningen för datalogi och datorkommunikation vid LTU, Luleå. 2000-2005

Licenciatavhandling: «Studies on Heterogeneous Packet Switched Networks» http://epubl.ltu.se/1402-1757/2005/56/index.html

Datateknik, Luleå tekniska universitet, Luleå. 1996-2000

Praktik: Ericsson Research Luleå sommaren 1999 (forskningsprojekt, nätverkstrafikkarakterisering för effektivisering av huvudkomprimering.) 

Examensarbete: «Load tolerant queuing mechanisms for differentiated services» (Belönades med Cap Gemini Ernst&Youngs stipendium.) http://epubl.ltu.se/1402-1617/2000/114/index.html

Språkkunskaper

Svenska modersmål

Engelska flytande

Japanska konverserbar

Övrigt