Koha-rapporter

koha reading icon.png

Det har rapporterats en del om svenska biblioteks erfarenheter med Koha. Här kan du:

  • Överblicka teman i rapporterna: Taggmolnet nedan redovisar nyckelord.
  • Söka bland rapporterna: Sök genom att klicka på ett nyckelord. 

Några av de äldre rapporterna behandlar temat Bibliotekssverige i stort snarare än enbart Koha som bibliotekssystem.

Kreablo söker nu vårt första referensuppdrag för ett bibliotek och kan erbjuda migrering, utveckling och förvaltning av Koha. Läs mer här.

Poster

per sida av Sida
Miljön förhindrar att data kan laddas in i tabellen.
 
Sida
Taggar: