Koha-rapporter

koha reading icon.png

Det har rapporterats en del om svenska biblioteks erfarenheter med Koha. Här kan du:

  • Överblicka teman i rapporterna: Taggmolnet nedan redovisar nyckelord.
  • Söka bland rapporterna: Sök genom att klicka på ett nyckelord. 

Några av de äldre rapporterna behandlar temat Bibliotekssverige i stort snarare än enbart Koha som bibliotekssystem.

Kreablo erbjuder migrering, utveckling och förvaltning av Koha. Läs mer här.

Poster

per sida av Sida
Miljön förhindrar att data kan laddas in i tabellen.
 
Sida
Taggar: